قرار دادن تصاویر بارگذاری شده در صفحات

۱۹ تیر ۱۳۹۳

ابتدا تصاویر مورد نظر خود را طبق روش ذکر شده در لینک زیر بارگذاری کنید:

بارگذاری تصویر

به صفحه مدیریت صفحات بروید

01

در نوار ابزار بالای ویرایشگر متن بر روی آیکن مشخص شده در تصویر زیر کلیک کنید

10

تصاویری که قبلا بارگذاری کرده اید به صورت زیر نمایان می شوند.

بر روی تصویر مورد نظرخود کلیک کنید تا در صفحه وب سایت شما قرار گیرد.

توجه کنید که قرار گیری و نمایان شدن تصویر در ویرایشگر متن، بسته به حجم تصویر ممکن است چند ثانیه طول بکشد.

11

نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است .